Med RiskReporter kan du spare tid samtidig som du er oppdatert og innenfor kravene arbeidstilsynet stiller for revisjoner, ROS analyser og avviks behandling.

Med analyser og oppfølging av tiltak er RiskReporter et godt verktøy for industri / næringsliv som har krav om revisjoner på HMS område.

© RRConsult 2010

 

RiskReporter
Datasystem for HMS bruk.
 

 RRConsult - RiskFinder

Hvordan kjøre et program i kompatibilitets modus. Windows Vista / Windows 7 ?
  

           
Høyre klikk nettverks ikon og gå inn på egenskaper for den snarveien.

 

Trykk på ark fanen Kompatibilitet.

Kryss av i feltet : Kjør dette programmet i kompatibilitets modus for :

Velg kompatibilitet : Windows XP (Service pack 3)