Med Riskreporter kan du spare tid samtidig som du er oppdatert og innenfor kravene arbeidstilsynet stiller for revisjoner, ROS analyser og avviks behandling.

Med analyser og oppfølging av tiltak er Riskreporter et godt verktøy for industri / næringsliv som har krav om revisjoner på HMS område.

 

 

© RRConsult 2016  

Riskreporter
Datasystem for HMS bruk.
 
Riskreporter har innebygget verktøy for kvalitetssikring i din bedrift !!
Trenger din bedrift et verktøy for håndtering av avvik ?

 RRConsult

Vil din bedrift spare tid på risiko vurderinger og analyser ?
  

Last ned demo på denne link:   Riskreporter
 

 

 


Brukere av Windows Vista,Windows 7,Windows 8, Windows 8,1 og Windows 10, må kjøre programmene i kompatibilitets modus med XP Servicepack 3.(HowTo)

Riskreporter er et verktøy for alle virksomheter og kan tilpasses den enkelte bedrift.

 

 

Pris send forespørsel på e-post til: pris@riskreporter.no